Be2Can je výberová prehliadka festivalových filmov
Chceme dostať k divákom filmy, ktoré ponúkajú vhľad do aktuálneho festivalového diania a v bežnej distribúcii chýbajú. Neobmedzujeme sa iba na "uvádzanie", naším cieľom je kritická selekcia a diskusia — o filmoch, festivaloch, ich damaturgii, politike a cenách.
Usporiadatelia Porota Fotogaléria Manifest
Uplynulé ročníky online
Nestihli ste predchádzajúce ročníky Be2Can, alebo si len chcete oživiť spomienky? Pozrite si film online vo videotéke Edisonline.
Filmy online

Usporiadatelia

Na festivalový film sa pozeráme kriticky, nezávisle a profesionálne. Prehliadku organizuje tím filmovej distribučnej spoločnosti Film Europe, a to od výberu filmov až po diskusie s hosťami. Be2Can založil Ivan Hronec s ambíciou vytvoriť otvorenú platformu pre dôstojnú prezentáciu kvalitného filmu.

Porota

Tešíme sa, že Vám môžeme predstaviť študentskú porotu 9. ročníka filmovej prehliadky Be2Can! Naša tohtoročná porota sa skladá zo študentov a študentiek z Vysokej školy múzických umení a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Filmy uvedené na Be2Can budú súťažiť o ceny za najlepší film, réžiu, scenár a herecký výkon a o Cenu poroty.

Silvia Goliášová

Silvia Goliašová je študentkou filmovej produkcie v štvrtom ročníku na VŠMU v Bratislave a čerstvou absolventkou FMK UTB v Zlíně, ktorú ukončila s bakalárskym tanečným snímkom Selfmotion. Počas svojho štúdia a popri ňom si vyskúšala nielen asistencie na študentských filmoch, ale aj kreatívnu časť okolo prípravy audiovizuálnych diel. Spolupracovala na niekoľkých krátkych tanečných videách a módnych prehliadkach spojených s performance.

Daniela Sláviková

profil porotce
Daniela Sláviková je študentkou filmovej réžie na VŠMU v Bratislave a je absolventkou bakalárskeho stupňa v špecializácii réžia a scenáristika na UTB v Zlíne. Jej bakalársky film Ipanema bol v užšom výbere na Českého leva. Píše filmové recenzie pre slovenský časopis .týždeň a v septembri 2022 dokončila trojmesačnú stáž v pražskej distribučnej spoločnosti Aerofilms. Momentálne pripravuje svoj bakalársky film o hľadaní otca a citu.

Zoltán Baráth

profil porotce
Zoltán Baráth je študentom 4. ročníka na Katedre Intermédii VŠVU. Predtým absolvoval bakalárske štúdium filmovej tvorby na Univerzite Metropolitan v Budapešti, kde sa špecializoval na strihovú skladbu. Najviac ho zaujímajú telesné žánre a experimentálny film. Vo svojej praxi sa venuje strihu a videoartu, kde skúma témy tela a identity.

Alexandra Smolková

profil porotce
Alexandra je študentkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave so špecializáciou Socha, objekt, inštalácia. Má ukončené magisterské štúdium v odbore archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa zaoberá aj otázkou možnosti sprostredkovania naratívneho deja v médiu sochy/inštalácie a napätím medzi fyzickou realitou a filmovým obrazom.

Denis Kozerawski

profil porotce
Denis Kozerawski je umelec, ktorý sa od roku 2012 venuje výskumnej, umeleckej, projektovej a kurátorskej činnosti. V roku 2020 inicioval a spoluzakladal galériu A Promise of Kneropy. Vystavoval na viacerých domácich aj zahraničných prehliadkach, medzi posledné patrí účasť na Biennale Matter of Art 2022, kde spolu s kolektívom prezentoval posledný film KAMBIUM1492. Denis Kozerawski sa vo svojej tvorbe venuje prevažne sociálnym témam a umeniu v čase klimatickej krízy.
Silvia Goliášová
VŠMU
Daniela Sláviková
VŠMU
Zoltán Baráth
VŠVU
Alexandra Smolková
VŠVU
Denis Kozerawski
VŠVU

Fotogaléria

2017
2018
2019
2020
2021

Manifest Be2Can

Objektívna dramaturgia

Primárnym zdrojom filmov sú hlavné súťaže troch áčkových filmových festivalov – Berlinale, Benátok a Cannes.
Sekundárnym zdrojom sú programy vedľajších súťažných aj nesúťažných sekcií. Čiastočne prijímame voľby festivalových dramaturgov i porôt a festival komponujeme na základe ich predvýberu. Zaujímajú nás víťazné filmy a vo všeobecnosti úlohy významných festivalových cien, a to aj v momentoch, keď máme o ich kvalitách pochybnosti.

Filmová galéria

Hlavné súťaže veľkých festivalov vnímame ako reprezentatívnu sondu do súčasných trendov festivalovej kinematografie aj ako podnet pre polemiku.
Ponúkame prísne kurátorovanú galériu diel, ktorá vstupuje so súťažnými sekciami do dialógu. Je okrem iného aj starostlivým filtrom, ktorý zohľadňuje pozoruhodné tituly, ktoré mohli z rôznych dôvodov uniknúť pozornosti porôt. Ponúkame divákom jasný pohľad na to, čo hýbe súčasným artovým filmom.

Festivalová rezonancia

Na festivaloch počúvame, čítame, zúčastňujeme sa debát v kuloároch. To nám pomáha určiť, ktoré filmy majú silnú vibráciu, vyvolávajú diskusiu a otvárajú zaujímavé témy.
Rezonancia filmu býva v dôsledku dôležitejšia ako cena, ktorú filmu udelí porota. Na hlavnú cenu sa zabudne, ak ju nezíska titul s potenciálom osloviť publikum a kritiky. Zabudnutý film môže naopak do budúcnosti rezonovať silnejšie ako držiteľ prestížnej ceny.

Priestor pre objavy

Be2Can nie je nevyhnutne prehliadkou najväčších mien, ktoré budia pozornosť samy o sebe.
Sústreďuje sa aj na menej známych tvorcov na úplnom začiatku kariéry, ktorí prinášajú inovatívny pohľad na film alebo majú pozoruhodnú poetiku, schopnú nadväzovať na výrazné trendy festivalového filmu. Nechceme publiku ponúkať len osvedčené voľby, motivujeme ho, aby mal chuť objavovať.

Diskutovať a počúvať

Vstupenka je zároveň pozvánkou na diskusiu.
Chceme divákov vtiahnuť do festivalového diania a prostredníctvom odborných úvodov, prednášok, besied s tvorcami, masterclass im ponúknuť nadštandardné informačné zázemie pre jednotlivé filmy z prehliadky. Naším cieľom je zlepšiť povedomie o dianí na festivalovej scéne a podnietiť debatu. Nekonštatujeme, pýtame sa. Samých seba aj nášho publika.

V širšej perspektíve

Veľkí tvorcovia sa v hlavných súťažiach nezjavujú ako blesk z jasného neba. Pozorne sledujeme dianie nielen mimo hlavnej sekcie „veľkej trojky“, ale aj na ostatných výrazných európskych festivaloch.
Aj keď sa film neobjaví v portfóliu Be2Can, budeme ho vždy zohľadňovať pri vytváraní kontextu k našim titulom – na webe, sociálnych sieťach, vo festivalovom magazíne aj v sprievodných prednáškach.

Otvorený festival

Výber filmov sa neobmedzuje iba na portfólio Film Europe Media Company.
Hlavná programová časť Be2Can je otvorená pre všetkých distribútorov. Jej cieľom je dostať artové filmy do povedomia a získať pre ne publicitu, ktorá im prináleží.

Hostia, nie tváre

Nespoliehame sa na mediálny glamour, záleží nám na inšpiratívnych postrehoch a námetoch na diskusiu.
Keď zvažujeme delegácie k festivalovým filmom, volíme hostí tak, aby prinášali skutočne zaujímavý vhľad do tvorby filmu, ktorý reprezentujú.

Bez populizmu

Vieme, že naše filmy nie sú pre všetkých.
Komunikáciu cielime na tých, ktorí vedia, čo chcú a prečo to chcú.
Súbory cookie zhromažďujeme s cieľom lepšie konfigurovať služby webovej stránky. Súhlasom nám umožňujete získavať anonymizované štatistické údaje. Viac informácií nájdete tu. Ďakujem!
Nie
Súhlasím