Archiv
Filmy
Sledujte filmy z minulých ročníkov kedykoľvek online
#Cannes
Posledný strih
#Benátky
Udalosť
#Berlinale
Alcarràs
#Cannes
Svätý pavúk
#Cannes
Blízko
#Cannes
Pacifiction
#Cannes
R.M.N.
#Berlinale
Také to leto
#Cannes
Krvavé pomaranče
#Cannes
Chlapec z neba
#Berlinale
Rimini
#Berlinale
Neuveriteľné, ale pravdivé
#Berlinale
Predtým, teraz a potom
#Berlinale
Čierne okuliare
#Berlinale
Kúsok neba
#Berlinale
Diamantový plášť
#Berlinale
Na prach sa obrátiš
#Cannes
Rebel
#Cannes
Casablanca Beats
#Cannes
JFK návrat: Za zrkadlom
#Berlinale
Leonora addio

Porota

Tešíme sa, že Vám môžeme predstaviť študentskú porotu 9. ročníka filmovej prehliadky Be2Can! Naša tohtoročná porota sa skladá zo študentov a študentiek z Vysokej školy múzických umení a z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Filmy uvedené na Be2Can budú súťažiť o ceny za najlepší film, réžiu, scenár a herecký výkon a o Cenu poroty.

Silvia Goliášová

Úvodní slovo
Silvia Goliašová je študentkou filmovej produkcie v štvrtom ročníku na VŠMU v Bratislave a čerstvou absolventkou FMK UTB v Zlíně, ktorú ukončila s bakalárskym tanečným snímkom Selfmotion. Počas svojho štúdia a popri ňom si vyskúšala nielen asistencie na študentských filmoch, ale aj kreatívnu časť okolo prípravy audiovizuálnych diel. Spolupracovala na niekoľkých krátkych tanečných videách a módnych prehliadkach spojených s performance.

Daniela Sláviková

profil porotce
Daniela Sláviková je študentkou filmovej réžie na VŠMU v Bratislave a je absolventkou bakalárskeho stupňa v špecializácii réžia a scenáristika na UTB v Zlíne. Jej bakalársky film Ipanema bol v užšom výbere na Českého leva. Píše filmové recenzie pre slovenský časopis .týždeň a v septembri 2022 dokončila trojmesačnú stáž v pražskej distribučnej spoločnosti Aerofilms. Momentálne pripravuje svoj bakalársky film o hľadaní otca a citu.

Zoltán Baráth

profil porotce
Zoltán Baráth je študentom 4. ročníka na Katedre Intermédii VŠVU. Predtým absolvoval bakalárske štúdium filmovej tvorby na Univerzite Metropolitan v Budapešti, kde sa špecializoval na strihovú skladbu. Najviac ho zaujímajú telesné žánre a experimentálny film. Vo svojej praxi sa venuje strihu a videoartu, kde skúma témy tela a identity.

Alexandra Smolková

profil porotce
Alexandra je študentkou na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave so špecializáciou Socha, objekt, inštalácia. Má ukončené magisterské štúdium v odbore archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa zaoberá aj otázkou možnosti sprostredkovania naratívneho deja v médiu sochy/inštalácie a napätím medzi fyzickou realitou a filmovým obrazom.

Denis Kozerawski

profil porotce
Denis Kozerawski je umelec, ktorý sa od roku 2012 venuje výskumnej, umeleckej, projektovej a kurátorskej činnosti. V roku 2020 inicioval a spoluzakladal galériu A Promise of Kneropy. Vystavoval na viacerých domácich aj zahraničných prehliadkach, medzi posledné patrí účasť na Biennale Matter of Art 2022, kde spolu s kolektívom prezentoval posledný film KAMBIUM1492. Denis Kozerawski sa vo svojej tvorbe venuje prevažne sociálnym témam a umeniu v čase klimatickej krízy.

Nina Ulická

profil porotce
Nina Ulická je študentkou filmových štúdií v treťom ročníku bakalárskeho štúdia na VŠMU v Bratislave. Od roku 2021 sa spolupodieľa na organizácii medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet na pozícii Junior Short Film Section Programmer a príležitostne píše články pre online filmový magazín Kinečko. Súčasťou študentskej poroty Be2Can bude druhýkrát, prvý raz sa zúčastnila filmovej prehliadky ako porotkyňa v predošlom ročníku.
Silvia Goliášová
VŠMU
Daniela Sláviková
VŠMU
Zoltán Baráth
VŠVU
Alexandra Smolková
VŠVU
Denis Kozerawski
VŠVU
Nina Ulická
VŠMU
Súbory cookie zhromažďujeme s cieľom lepšie konfigurovať služby webovej stránky. Súhlasom nám umožňujete získavať anonymizované štatistické údaje. Viac informácií nájdete tu. Ďakujem!
Nie
Súhlasím